Pozycjonowanie

Według definicji pozycjonowaniem strony nazwiemy szereg działań prowadzących do uzyskania przez dany produkt, usługę, markę lub firmę jak najwyższej pozycji na tle konkurencji (idealnie pierwszej). W przypadku marketingu w sieci jest to ogół działań i technik (włączając w to SEO i pozycjonowanie dla firm) prowadzących do uzyskania przez daną witrynę WWW lub poszczególnych jej podstron możliwie najwyższej pozycji w rankingu wyników wyszukiwania przeglądarek, co jest efektem pozycjonowania Google, Yandex czy Yahoo. Czym są wyniki wyszukiwania? O tym w następnym akapicie.

Wyniki wyszukiwania

Wynikami wyszukiwania nazwiemy szereg pozycji wyświetlających się po wprowadzeniu przez użytkownika mniej lub bardziej złożonego zapytania jako odpowiedź na nie. Poszczególne miejsca w rankingu ustalane są na podstawie jakości pozycjonowanych stron oraz tego jak wiernie odpowiadają na wprowadzone przez internautę sformułowanie.

Pierwsze trzy pozycje są najczęściej oznaczone jako „Reklama” lub „Sponsorowane” i są to reklamy będące efektem pozycjonowania stron w Internecie za pomocą usługi płatnych kampanii reklamowych (np. Google Ads). W przypadku wyszukiwania lokalnego dotyczącego najczęściej firmy świadczącej usługi lub sprzedającej swój towar na określonym terenie (np. piekarnia, warsztat samochodowy).

W wynikach znajdziemy poszczególne dopasowane na podstawie określonej automatycznie lub ręcznie przez użytkownika lokalizacji wraz z podstawowymi informacjami takie jak dane teleadresowe, nazwa firmy, krótki opis oraz ocena (w skali 1-5 gwiazdek). Jest to jeden z głównych efektów pozycjonowania dla firm.

SEM

SEM czyli Search Engine Marketing jest to marketing prowadzony w oparciu o wspomniane wcześniej wyniki wyszukiwania (m.in. pozycjonowanie stron w Internecie). W skład SEM wchodzą wszelkiego rodzaju działania SEO oraz płatne kampanie typu PPC (Pay per Click), a jego głównym zadaniem jest pozyskiwanie i monetyzacja ruchu dla pozycjonowanego serwisu.

SEO

SEO czyli Search Engine Optimization jest to zbiór technik oraz zasad mających na celu optymalizację pozycjonowanych stron WWW pod wymagania stawiane w procesie pozycjonowania Google (lub innej wyszukiwarki). SEO ma na celu sprawienie, aby dana witryna była jak najlepiej oceniona przez skrypty uzyskując przez to możliwie jak najwyższą pozycję w rankingu wyników wyszukiwania.

Audyt SEO

Każda pozycjonowana strona będąca jednocześnie narzędziem reklamy oraz bezpośredniego kontaktu z klientem, a także obiektem procesu pozycjonowania powinna spełniać szereg wymogów stawianych przez przeglądarki (SEO). Jednakże, aby móc je spełnić musi zostać odpowiednio przygotowana.

Przed przystąpieniem do właściwej optymalizacji warto sprawdzić czy i jeśli tak to jak bardzo pozycjonowany serwis odbiega od wytycznych serwisów takich jak Google. Informacji tego rodzaju dostarcza przeprowadzony we właściwy sposób przez doświadczoną agencję audyt przed pozycjonowaniem SEO, który jest poprzedzony dokładnym wywiadem ze zleceniodawcą.

W trakcie rozmowy z klientem ustalane są szczegóły dotyczące pozycjonowania strony w wyszukiwarkach takie jak m.in. cena usługi, założenia, cele do osiągnięcia, metody i zakres wdrożenia ewentualnych rozwiązań oraz narzędzia, które będą do tego wykorzystywane.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest raport, który zawiera informacje na temat wykorzystanego oprogramowania, dokonanych pomiarów i ich wyników, wykaz występujących błędów, a wszystko to najczęściej opatrzone odpowiednio skonstruowanymi i opisanymi grafikami oraz wykresami.

Integralną częścią stanowiącą podstawę do dalszej optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych jest załącznik zawierający sugestie, komentarze oraz rozwiązania dotyczące poprawy szybkości oraz jakości funkcjonowania witryny. Zakres wprowadzonych zmian jest ponownie dokładnie omawiany i analizowany z klientem przed wprowadzeniem jakichkolwiek modyfikacji.

Optymalizacja pod pozycjonowanie SEO

Kolejnym krokiem po właściwie przeprowadzonym audycie jest optymalizacja niezbędna do pozycjonowania stron w wyszukiwarkach. Jest to proces najbardziej praco i czasochłonny.

Rodzaj SEO zwany technicznym ma za zadanie zmniejszenie czasu na załadowanie się pełnej zawartości pozycjonowanych stron internetowych w wersji stacjonarnej oraz mobilnej (idealnie do 1s), poprawy jej funkcjonowania oraz eliminacji występujących błędów (np. 404) do minimum.

Ważne jest także sprawdzenie oraz w razie potrzeby poprawienie poszczególnych linków zewnętrznych i wewnętrznych oraz przekierowań (redirectów). Źle sformułowane bądź niedziałające adresy URL wraz z częstym występowaniem komunikatów o błędach powodują irytację, zniechęcenie. W rezultacie następuje całkowita utrata zainteresowania ze strony użytkownika i porzucenie serwisu bez jego przeanalizowania co niweluje efekty osiągnięte przez pozycjonowanie stron w Internecie.

Analizie podlegają także elementy takie jak kod źródłowy oraz zastosowane skrypty (m.in. Java i JavaScript). Powinny być one przejrzyste, możliwie jak najprostsze tak, aby nie obciążać serwera, nie zawieszać się i nie generować błędów spowalniając pracę.

Nie mniej istotne są także odpowiednio zoptymalizowane grafiki umieszczone na pozycjonowanych stronach internetowych, które muszą mieć odpowiedni rozmiar tak, aby uniknąć konieczności scrollowania (szczególnie w wersji mobilnej).

Trzeba zadbać, aby obrazy miały odpowiednią wagę (rozmiar pliku w KB), aby nie obciążać łącza co można osiągnąć używając odpowiedniego formatu i narzędzia do kompresji, ponadto powinny być dobrze zeskalowane i posiadać odpowiednio sformatowany atrybut ALT.

ALT jest to tekst alternatywny opisujący zawartość danego obrazka w razie braku możliwości jego wczytania informując roboty Google lub innej przeglądarki w trakcie skanowania. Służy on także jako interpretacja dla specjalnego oprogramowania pomagającego osobom niewidomym dlatego powinien w kilkudziesięciu znakach jak najwierniej oddawać to co opisuje. Jest to jeden z istotnych czynników branych pod uwagę przy pozycjonowaniu strony w wyszukiwarkach.

Linkbuilding

Jedną z najskuteczniejszych technik wspomagających pozycjonowanie stron w Internecie jest tzw. linkbuilding, czyli dosłownie „budowanie linków”. Polega ona na pozyskiwaniu wysokiej jakości darmowych linków zewnętrznych prowadzących do pozycjonowanego serwisu ze źródeł o dobrej renomie i zaufaniu. Bardzo często strony takie przekazują część swojej „mocy” wpływając pozytywnie na ocenę efektów pozycjonowania stron firmy przez crawlery Google.

W polskim Internecie istnieje sporo darmowych serwisów pozwalających na pozyskanie adresów URL tego typu, a współpraca najczęściej polega na obustronnej wymianie. W celu nawiązania współpracy linkbuildingowej najczęściej wystarczy kontakt z administratorem danego portalu, aby ustalić jej szczegółów oraz zakres. Warto zainwestować w dobrze przeprowadzone budowanie linków, ponieważ jak już wspomniałem jest to jednen z najskuteczniejszych „wspomagaczy” pozycjonowania dla firm.