SEO medyczne

W myśl ustawy o działalności leczniczej z 2011 roku oraz Kodeksu Etyki Lekarskiej działania mające na celu promocję gabinetu lekarskiego mogą zawierać szczegóły nt. prowadzonej działalności, zabiegów, usług, jednakże treści te mogą mieć charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Co więcej, lekarze mogą tworzyć swoją opinię w oparciu tylko i wyłącznie o własną praktykę, a publikowana zawartość oraz sam wizerunek nie może być wykorzystywany w celach reklamowych.

W przypadku pozycjonowania apteki obowiązuje ustawa z roku 2001 całkowicie zakazująca promocji zarówno działalności jak i produktów będących w sprzedaży. Publikacje również powinny mieć charakter jedynie informacyjny i nie mogą promować ani zachęcać do kupna oraz zażywania jakichkolwiek substancji oraz być skierowane do osób nieletnich.

Pozycjonowanie Lekarzy

W przypadku promocji gabinetu lekarskiego do działań SEO mogą być wykorzystywane informacje takie jak tytuł zawodowy, imię i nazwisko, specjalizacja, zdobyte stopnie naukowe oraz miejscu i godzinach przyjmowania pacjentów. Gabinet czy przychodnia może także posiadać stronę internetową użytkowaną w celu pozycjonowania lekarzy pod warunkiem, że będzie ona miała charakter wyłącznie informacyjny natomiast umieszczany content będzie miał formę artykułów eksperckich lub sponsorowanych zawierających obiektywne, rzetelne i sprawdzone informacje bez znamion charakteru reklamowego. Sami specjaliści mogą brać udział w różnego rodzaju dyskusjach, rozprawach, dywagacjach opierających się o posiadaną wiedzę medyczną jako eksperci. Mają oni także prawo do zakładania oficjalnych profili zawodowych na portalach rankingowych (typu ZnanyLekarz.pl) gdzie to sami pacjenci wystawiają oceny oraz opinie na temat ich działalności.

Jeśli chodzi o pozycjonowanie aptek to mogą one informować o swojej lokalizacji oraz godzinach otwarcia w poszczególne dni tygodnia. Dozwolone jest także posiadanie strony internetowej w przypadku, gdy placówka prowadzi sprzedaż online (jest to szczególnie popularne w przypadku pozycjonowania apteki internetowej sieci takich jak DOZ czy Hebe). Treści wchodzące w skład witryny powinny mieć formę artykułów eksperckich opisujących schorzenia i choroby. Administratorzy strony mogą także uruchomić funkcję komentarzy i pozyskiwa treści umieszczone przez internautów za ich pośrednictwem.

W jaki sposób promować?

Pomimo obowiązujących regulacji prawnych warto prowadzić działania promocyjne, jednakże należy robić to mądrze z zachowaniem pewnych zasad:

Jak już wcześniej wspomniałem teksty publikowane na łamach portalu mającego na celu promocję gabinetu lekarskiego lub pozycjonowanie apteki internetowej powinny mieć charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą nakłaniać odbiorcy do skorzystania z usług specjalisty bądź zakupu i zażywania określonych środków. Mogą mieć formę artykułów informacyjnych lub eksperckich.

Dane dotyczące poszczególnych leków i środków medycznych muszą być zgodne z tym co umieszczone jest na ulotce przez producenta, zabronione jest tworzenie własnych opisów. Fakt ten może prowadzić do duplikacji treści – warto o tym pamiętać przy tworzeniu artykułów, a ich tematykę opierać o dziedziny zdrowia i urody. Nie wolno zachęcać do kupna i zażywania poszczególnych specyfików farmaceutycznych jednak można je wskazać jako produkty pomagające w leczeniu danej przypadłości.

Popularną wśród lekarzy formą promocji jest obecność na portalach branżowych gdzie pacjenci mają możliwość oceny oraz skomentowania jakości świadczonych usług co może skłonić inne osoby do umówienia się na wizytę u konkretnego specjalisty.

Jaki rodzaj pozycjonowania?

Działalność zarówno w przypadku pozycjonowania aptek jak i pozycjonowania lekarzy najczęściej wiąże się z określonym miastem, dzielnicą lub ulicą dlatego najodpowiedniejszym typem pozycjonowania w tym przypadku będzie pozycjonowanie lokalne. Rodzaj ten oparty jest na słowach kluczowych zawierających w sobie nazwy określonych miejsc, obiektów lub znanych osób kojarzonych z terenem, na których się znajdują np.: apteka Centralna Bydgoszcz, apteka Zakopane, apteka Bernardynów, apteka pod Łabędziem.

Jeśli chodzi o złożoność fraz to zwykle będą to dość ogólne sformułowania, chociaż zdarzą się też, że pacjenci poszukują konkretnych specyfików w określonych dawkach, wówczas bardziej przydatne okażą się długie i precyzyjne frazy typu long tail – należy o tym pamiętać.

W przypadku placówek takich jak gabinety, przychodnie i praktyki lekarskie to słowa kluczowe są również związane z określonymi regionami, miejscowościami itp. dlatego zastosowane pozycjonowanie również ma charakter lokalny. Odbiorcy chcący skorzystać z porady lekarskiej poszukują najczęściej specjalisty z konkretnej dziedziny co ma także odzwierciedlenie w tworzonych zapytaniach. Używane zwroty są najczęściej długie i precyzyjne i są połączeniem wspomnianego wcześniej pozycjonowania lokalnego oraz długiego ogona (long tail), przykładami takich fraz mogą być: lekarz pediatra Poznań, lekarz specjalista neurochirurg Warszawa Bielany, specjalista laryngolog Bydgoszcz ul. Fordońska.

Pozycjonowanie przy użyciu Google Maps

Niezbędnym jeśli chodzi o pozycjonowanie apteki działającej lokalnie narzędziem do pozycjonowania jest aplikacja Mapy Google oraz związane z nią Wizytówki. Są to wirtualne etykiety umieszczone w konkretnych miejscach na mapie zawierające nazwę firmy, dane teleadresowe, krótki opis działalności oraz informacje takie jak adres strony internetowej oraz godziny otwarcia. Pojawiają się w momencie, gdy użytkownik znajdujący się w określonej lokalizacji włączy moduł GPS i wpisze konkretne zapytanie. Wizytówki są częścią platformy Google Moja Firma i mogą zostać dodane po uprzednim stworzeniu konta oraz wstępnej weryfikacji.

Google YMYL

Jest to polityka Google dotycząca stron z tzw. grupy YMYL (ang. Your Money Your Life), w której skład wchodzą witryny o tematyce m.in. medycznej (także te będące częścią marketingu dla apteki) i finansowej, czyli związanej bezpośrednio ze zdrowiem i życiem. Strony takie są szczególnie wnikliwie weryfikowane przy ocenie pod kątem prawdziwości i rzetelności zawartych informacji w myśl zasady EAT (ang. Expertise, Authority, Trust – Ekspertyza, Autorytet, Zaufanie). Z tego powodu wszelkie artykuły, opisy oraz wpisy umieszczone na stronie mającej na celu pozycjonowanie apteki internetowej powinny być tworzone przez ekspertów będących autorytetami w danej dziedzinie. Zapewni to pozycjonowanej stronie bezproblemowe osiągnięcie wysokiego miejsca w rankingu wyników wyszukiwania.

Podsumowując, podmioty działające w branży medycznej takie jak apteki i praktyki lekarskie mają utrudnione zadanie jeśli chodzi o zaistnienie i promocję w branży e-commerce ze względu na prawo to nie jest to niemożliwe. Marketing dla apteki może być w tym wypadku skuteczny i efektywny poprzez dokonywanie odpowiednich działań (m.in. pozycjonowania apteki oraz pozycjonowanie lekarzy), które nie mogą jednak posiadać cech reklamy i nakłania odbiorcy do żadnych działań mając charakter jedynie informacyjny.