Polityka prywatności

Przedsiębiorstwo Scyla Bartłomiej Pabisiński, właściciel serwisu backlink24.pl dokłada wszelkich starań, aby prywatność użytkowników była należycie chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, klarownego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych użytkowników przyjmujemy określoną poniżej Politykę Prywatności, która wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności backlink24.pl odwołuje się bezpośrednio do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w kwestii ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych poufnych. Dokument określa, jakie dane i na jakich zasadach przetwarza nasza firma i w jaki sposób dbamy zarówno o bezpieczeństwo tych danych, jak i prawa użytkowników.

 1.       Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Scyla Bartłomiej Pabisiński z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kalwaryjskiej 69 lok.9, NIP: 738-214-64-32. W razie pojawienia się pytań w zakresie ochrony Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną:

 1.       Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis backlink24 umożliwia kontakt w różnych sprawach, dlatego też przetwarzamy dane osobowe użytkowników w różnych celach, zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania danych osobowych,  pogrupowaliśmy je ze względu na cel.

 •          Przedstawienie oferty usług Backlink24.pl

Zakres danych: W celu opracowania i przedstawienia oferty usług przetwarzamy następujące dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko zainteresowanego, adres e-mail i strony WWW, numer telefonu i treść zapytania.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 •          Obsługa zapytań z formularza kontaktowego

Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania, które nie są prośbą o przedstawienie oferty wykonywanych przez nas usług przetwarzamy dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres strony WWW, treść zapytania.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes.

W przypadku danych pozyskanych z innych źródeł, niż portal backlink24.pl również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały nam udostępnione przez użytkowników. W przypadku zmiany celu przetwarzania danych osobowych, zawsze pytamy właściciela o zgodę i informujemy o zmianach warunków przetwarzania danych.

 1.       Pliki cookies

Aby nasz serwis działał poprawnie, wykorzystujemy pliki cookies. Ponadto służą one również do dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, a także optymalizacji użytkowania serwisu. Parametry zapisane w plikach są nam niezbędne do oszacowania urządzenia, z jakiego korzysta użytkownik. Wiedza ta pozwala nam poprawnie wyświetlać stronę.

Pliki cookies wykorzystujemy również w celu zbierania anonimowych danych statystycznych za pomocą następujących narzędzi:

 •          Google Analytics (administrator plików cookies Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
 •          Google Adwords (Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 •          Facebook (Facebook Ireland, Irlandia),

Mają Państwo możliwość samodzielnego zmienienia ustawień dotyczących plików cookies. Określić mogą Państwo warunki ich przechowywania i pozyskiwania dostępu za pomocą plików cookies do urządzenia, z którego korzystacie. Zmiany ustawień można dokonać z poziomu przeglądarki internetowej. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby blokowana była automatyczna obsługa plików cookies lub pojawiała się informacja na temat pozostawienia cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdą Państwo w ustawieniacch wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies można usunąć w każdej chwili, jednak nadmieniamy, że ograniczenie wykorzystywania plików tego typu może ograniczyć niektóre funkcje przeglądarki i strorn internetowych.

 1.       Przekazywanie danych osobowych
 •          Dostawcy usług

Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy podczas prowadzenia serwisu. Dostawcy usług są podmiotami przetwarzającymi dane lub ich administratorami. Wykaz dostawców, z usług których korzystamy znajduje się pod adresem:   . Spis jest na bieżąco aktualizowany.

 •          Podmioty przetwarzające

Dostawcy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni usługę hostingu, dostarczania systemów marketingu online, wysyłki wiadomości e-mail, analizy ruchu w serwisie backlink24.pl.

 •          Administratorzy

Korzystamy z usług dostawców, którzy nie działają na nasze indywidualne polecenie i samodzielnie ustalają cele, a także sposoby wykorzystania danych użytkowników. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

 •          Lokalizacja

Współpracujemy z dostawcami zarówno z Polski, jak i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niektórzy z nich mają siedzibę poza EOG. W związku z faktem przekazania danych osobowych poza EOG zadbaliśmy o to, aby dostawcy spełniali wszystkie normy związane z rozporządzeniem. Dostawcy są w stanie zapewnić należytą ochronę danych osobowych dzięki stosowaniu klauzul przyjętych przez komisję UE, a także uczestnictwa w programie „Tarcza prywatności”. Wszelkie zapytania prosimy kierować zgodnie z instrukcjami w punkcie 1 Polityki Prywatności.

 •          Organy państwowe

Mamy obowiązek udostępnienia danych osobowych użytkowników w momencie, kiedy zwrócą się o nie odpowiednie organy państwowe. Administrator danych osobowych przechowuje je tak długo, jak jest to konieczne do wykonania żądanych działań. Użytkownicy mogą zażądać usunięcia danych w dowolnym momencie.

 1.       Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo do:

 •          sprostowania danych osobowych,
 •          usunięcia danych osobowych,
 •          dostępu do swoich danych osobowych,
 •          ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 •          wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 •          przenoszenia danych osobowych,
 •          cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli kontaktują się Państwo w sprawie wyżej wymienionych praw, mogą być Państwo pewni uzyskania odpowiedni niezwłocznie, jednak nie później niż miesiąc po otrzymaniu wiadomości. Jeżeli wystąpią problemy w zakresie spełnienia żądań w określonym czasie, zobowiązujemy się do spełnienia ich w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

 1.       Bezpieczeństwo danych osobowych

Scyla Barłomiej Pabisiński jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników.

Firma zobowiązuje się do:

 •          dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych osób posiadających wydane stosowne upoważnienie,
 •          należytego zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, zmianami, uszkodzeniem, lub zniszczeniem,
 •          zapewnienia kontroli nad prawidłowym procesem przetwarzania danych osobowych,
 •          prowadzenia wymaganej przez stosowną ustawę dokumentacji, która zawiera opis przetwarzania danych osobowych, a także środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę danych poufnych,
 •          prowadzenia ewidecji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zachowania danych osobowych w tajemnicy, nawet po zakończeniu realizacji usług,
 •          zapewnienia, aby wszystkie wykorzystywane w firmie systemy służące do przetwarzania danych osobowych były zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych, a także warunków technicznych i organizacyjnych, jakim muszą odpowiadać urządzenia i systemy.

Konto klienta