Przedsiębiorstwo Scyla Bartłomiej Pabisiński, właściciel serwisu backlink24.pl dokłada wszelkich starań, aby prywatność użytkowników była należycie chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, klarownego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych użytkowników przyjmujemy określoną poniżej Politykę Prywatności, która wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

Polityka Prywatności backlink24.pl odwołuje się bezpośrednio do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w kwestii ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych osobowych, a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych poufnych. Dokument określa, jakie dane i na jakich zasadach przetwarza nasza firma i w jaki sposób dbamy zarówno o bezpieczeństwo tych danych, jak i prawa użytkowników.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Scyla Bartłomiej Pabisiński z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Kalwaryjskiej 69 lok.9, NIP: 738-214-64-32. W razie pojawienia się pytań w zakresie ochrony Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną:

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis backlink24 umożliwia kontakt w różnych sprawach, dlatego też przetwarzamy dane osobowe użytkowników w różnych celach, zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, pogrupowaliśmy je ze względu na cel.

Przedstawienie oferty usług Backlink24.pl

Zakres danych: W celu opracowania i przedstawienia oferty usług przetwarzamy następujące dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko zainteresowanego, adres e-mail i strony WWW, numer telefonu i treść zapytania.

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Obsługa zapytań z formularza kontaktowego

Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania, które nie są prośbą o przedstawienie oferty wykonywanych przez nas usług przetwarzamy dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres strony WWW, treść zapytania.

Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes.

W przypadku danych pozyskanych z innych źródeł, niż portal backlink24.pl również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały nam udostępnione przez użytkowników. W przypadku zmiany celu przetwarzania danych osobowych, zawsze pytamy właściciela o zgodę i informujemy o zmianach warunków przetwarzania danych.

Pliki cookies

Aby nasz serwis działał poprawnie, wykorzystujemy pliki cookies. Ponadto służą one również do dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, a także optymalizacji użytkowania serwisu. Parametry zapisane w plikach są nam niezbędne do oszacowania urządzenia, z jakiego korzysta użytkownik. Wiedza ta pozwala nam poprawnie wyświetlać stronę.

Pliki cookies wykorzystujemy również w celu zbierania anonimowych danych statystycznych za pomocą następujących narzędzi:

Google Analytics (administrator plików cookies Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), Google Adwords (Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii), Facebook (Facebook Ireland, Irlandia),

Mają Państwo możliwość samodzielnego zmienienia ustawień dotyczących plików cookies. Określić mogą Państwo warunki ich przechowywania i pozyskiwania dostępu za pomocą plików cookies do urządzenia, z którego korzystacie. Zmiany ustawień można dokonać z poziomu przeglądarki internetowej. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby blokowana była automatyczna obsługa plików cookies lub pojawiała się informacja na temat pozostawienia cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdą Państwo w ustawieniacch wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Pliki cookies można usunąć w każdej chwili, jednak nadmieniamy, że ograniczenie wykorzystywania plików tego typu może ograniczyć niektóre funkcje przeglądarki i strorn internetowych.

Przekazywanie danych osobowych

Dostawcy usług

Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy podczas prowadzenia serwisu. Dostawcy usług są podmiotami przetwarzającymi dane lub ich administratorami. Wykaz dostawców, z usług których korzystamy znajduje się pod adresem: . Spis jest na bieżąco aktualizowany.

Podmioty przetwarzające

Dostawcy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni usługę hostingu, dostarczania systemów marketingu online, wysyłki wiadomości e-mail, analizy ruchu w serwisie backlink24.pl.

Administratorzy

Korzystamy z usług dostawców, którzy nie działają na nasze indywidualne polecenie i samodzielnie ustalają cele, a także sposoby wykorzystania danych użytkowników. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych.

Lokalizacja

Współpracujemy z dostawcami zarówno z Polski, jak i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niektórzy z nich mają siedzibę poza EOG. W związku z faktem przekazania danych osobowych poza EOG zadbaliśmy o to, aby dostawcy spełniali wszystkie normy związane z rozporządzeniem. Dostawcy są w stanie zapewnić należytą ochronę danych osobowych dzięki stosowaniu klauzul przyjętych przez komisję UE, a także uczestnictwa w programie „Tarcza prywatności”. Wszelkie zapytania prosimy kierować zgodnie z instrukcjami w punkcie 1 Polityki Prywatności.

Organy państwowe

Mamy obowiązek udostępnienia danych osobowych użytkowników w momencie, kiedy zwrócą się o nie odpowiednie organy państwowe. Administrator danych osobowych przechowuje je tak długo, jak jest to konieczne do wykonania żądanych działań. Użytkownicy mogą zażądać usunięcia danych w dowolnym momencie.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom przysługuje prawo do:

sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, zapraszamy do kontaktu.

Jeżeli kontaktują się Państwo w sprawie wyżej wymienionych praw, mogą być Państwo pewni uzyskania odpowiedni niezwłocznie, jednak nie później niż miesiąc po otrzymaniu wiadomości. Jeżeli wystąpią problemy w zakresie spełnienia żądań w określonym czasie, zobowiązujemy się do spełnienia ich w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Scyla Barłomiej Pabisiński jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników.

Firma zobowiązuje się do:

dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych osób posiadających wydane stosowne upoważnienie, należytego zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, zmianami, uszkodzeniem, lub zniszczeniem, zapewnienia kontroli nad prawidłowym procesem przetwarzania danych osobowych, prowadzenia wymaganej przez stosowną ustawę dokumentacji, która zawiera opis przetwarzania danych osobowych, a także środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią ochronę danych poufnych, prowadzenia ewidecji pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, zachowania danych osobowych w tajemnicy, nawet po zakończeniu realizacji usług, zapewnienia, aby wszystkie wykorzystywane w firmie systemy służące do przetwarzania danych osobowych były zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych, a także warunków technicznych i organizacyjnych, jakim muszą odpowiadać urządzenia i systemy.

BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo