Above the fold (ATF), czyli dosłownie „ponad zgięciem”, to obszar strony internetowej, który ukazuje się bezpośrednio po jej załadowaniu, umieszczony na samym jej górze i widoczny bez konieczności przewijania w dół. Jest to kluczowy element zarówno w projektowaniu stron internetowych, jak i w kampaniach e-mailowych, ponieważ to właśnie ATF jest pierwszym miejscem, z którym użytkownik nawiązuje kontakt po otwarciu strony lub wiadomości. Wszystko to, co znajduje się w obszarze ATF, jest niezwykle istotne z punktu widzenia SEO (Search Engine Optimization), ponieważ ma bezpośredni wpływ na doświadczenie użytkownika oraz jego decyzję o dalszym przeglądaniu zawartości. Treści umieszczone powyżej linii zgięcia muszą być interesujące i zaprojektowane w sposób przyciągający uwagę. Powinny one zawierać najważniejsze informacje, które chcemy przekazać odbiorcy, takie jak nagłówki, kluczowe wiadomości, oferty specjalne czy wezwania do działania (call to action). Odpowiednie zaprojektowanie ATF może znacznie zwiększyć zaangażowanie użytkowników oraz ich interakcję ze stroną.

Na przykład, na stronie internetowej sklepu e-commerce, ATF może zawierać banery promocyjne, nowości produktowe, czy przyciski zachęcające do szybkiego przeglądania oferty. W przypadku kampanii e-mailowych, ATF może zawierać przyciągające nagłówki, wizualnie atrakcyjne obrazy oraz wyraźne wezwania do działania, które skłonią odbiorcę do kliknięcia i przejścia na stronę docelową. Pozostały obszar strony, który jest początkowo „zakryty” i widoczny dopiero po przewinięciu w dół, nazywany jest BTF (below the fold), czyli dosłownie „pod zgięciem”. Mimo że treści BTF są równie ważne, to jednak pierwsze wrażenie i natychmiastowa widoczność ATF decydują o tym, czy użytkownik zdecyduje się kontynuować przeglądanie strony. Dlatego projektanci i twórcy treści powinni poświęcać szczególną uwagę temu, co umieszczają w obszarze ATF, aby maksymalizować zaangażowanie użytkowników i efektywność strony internetowej czy kampanii e-mailowej.

Above the fold
BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo