Ban (ang. zakaz) jest to kara w postaci blokady stosowana przez Google względem stron, które nie spełniają opublikowanych zasad oraz wytycznych. Przyczyn powodujących nałożenie bana przez Google może być kilka m.in. plagiat, czyli kopiowanie treści innego autora i umieszczanie jej jako własnej, maskowanie treści czyli prezentowanie robotom Google treści innej niż ta widoczna dla użytkownika, umieszczanie treści generowanej automatycznie oraz linków niskiej jakości.

Ban
BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo