Data Center (centrum danych) jest to miejsce, gdzie przechowywane są dane najczęściej w formie budynku z infrastrukturą przystosowaną do tego celu (odpowiedni sprzęt, wykwalifikowani ludzie, dobrze zaplanowane procedury). Są to wyspecjalizowane wykorzystywane przez wiele większych firm jednostki zajmujące się gromadzeniem, katalogowaniem, bezpieczeństwem oraz tworzeniem kopii zapasowych danych. Data Center zapewnia także pomoc w przypadku wystąpienia problemów z dostępem czy eksportem wygenerowanych przez poszczególne jednostki firmy danych (tzw. Help Desk).

Data Center
BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo