Konwersja jest to wykonanie przez odbiorcę określonej akcji lub czynności pod wpływem oddziałujących na niego wyświetlających się reklam lub odpowiednich działań SEO. Mierzyć ją można za pomocą wskaźnika konwersji będącym ilorazem wykonanych akcji oraz liczby odwiedzin pomnożonym przez 100%. Możemy wyróżnić dwa typy tego wskaźnika: mikrokonwersję będącą zbiorem wszystkich działań składających się na osiągnięcie określonego celu oraz makrokonwersję będącą celem, który ma zostać osiągnięty. Do przykładów konwersji można zaliczyć czynności takie jak: zapisanie się na newsletter, zakup produktu, pobranie określonego pliku czy wypełnienie formularza, ankiety.

Konwersja
BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo