Open Source (otwarte oprogramowanie) jest to darmowe oprogramowanie udostępniane na zasadzie otwartego kodu źródłowego, który może być dowolnie modyfikowany, aktualizowany, wykorzystywany, rozpowszechniany oraz integrowany z innym istniejącym już oprogramowaniem. Jego zaletami jest ogólnodostępność, niezawodność, obecność wielu modyfikacji i rozszerzeń w
postaci wtyczek, niezawodność, wszechstronność oraz częstotliwość aktualizacji.

Open Source
BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo