Target (grupa docelowa) jest to konkretna grupa ludzi do jakiej dany przedsiębiorca kieruje swoją ofertę biorąc pod uwagę wyznaczniki takie jak wiek, płeć, status społeczny, lokalizacja oraz pochodzenie. Warto jest określić dokładną grupę docelową, aby zmaksymalizować skuteczność kampanii marketingowych oraz osiągnąć zadowalające wyniki sprzedażowe.

Target
BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo