TLD (Top-Level Domain, z ang. domena najwyższego poziomu) jest to najważniejsza rangą część domeny umieszczana po kropce jako ostatnia jej część (np. www.onet.pl), część występująca przed nią jest nazywana subdomeną i jest elementem podrzędnym do TLD (www.google.pl). Spośród domen TLD możemy wyróżnić dwa rodzaje – gTLD (generic) będące domenami rodzajowymi (funkcjonanlymi np. .org, .edu, .gov oraz ccTLD (country code) będące domenami regionalnymi i krajowymi np. .pl, .de, .au. System nazewnictwa domen nazywany jest DNS (ang. Domain Name System).

TLD
BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo