Wartość konwersja/kliknięcie jest to wskaźnik informujący o tym jaką sumę zarabia reklamodawca za każdym razem, gdy użytkownik kliknie w reklamę promowaną przez Google Ads. Wielkość ta podawana jest w jednostkach będącymi wynikiem dzielenia ogólnej wartości wszystkich konwersji poprzez liczbę kliknięć.

Wartość konwersja/kliknięcie
BackLink24
Pomoc w wyborze Linków/Doradztwo